Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

VIET KHI TO QUOC BI XUC PHAM VA BI XAM LUOC (phan dau)

VIẾT KHI TỔ QUỐC BỊ XÚC PHẠM VÀ BỊ XÂM LƯỢC
(phần đầu)
Trần Xuân An
Hai bài thơ ngắn về Hoàng Sa, Trường Sa (1995)


Toàn vẹn Đất và Nước (20-6-2011)


Những biển tôi qua (14-7-2011)Từ một ngã tư không biển cấmXEM PHẦN 1: HÌNH ẢNH MINH HỌA


XEM PHẦN 2: TÁC GIẢ TỰ ĐỌC THƠ: HÁT MỘC VỀ LÔ-GIC LỊCH SỬ


XEM: TÁC GIẢ TỰ ĐỌC THƠ: VIẾT KHI TỔ QUỐC BỊ XÚC PHẠM VÀ VỊ XÂM LƯỢC (phần tiếp theo)*

Tác giả tự đọc thơ: "LẠI NIỀM SỬ VỀ BIỂN ĐẢO" - (14-10 HB11) -- Mới nhất!    


Tác giả tự đọc thơ: "ĐỊA CHÍ VÀ LÒNG TA NHẤT THỐNG" - (19-10 HB11) -- Mới nhất!