Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

HAI BÀI THƠ VỀ HAI GỌNG KÌM LỊCH SỬ (thơ Trần Xuân An)

HAI BÀI THƠ VỀ HAI GỌNG KÌM LỊCH SỬ
(thơ Trần Xuân An)

Tập tranh đả kích Bành trướng Bắc Kinh, Nxb. Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 1979 - Nguồn (quét chụp & đăng tải): DuTuThanh & NguyenXuanDienHanNom - Nhạc nền: Trần Lê Quỳnh - Thực hiện thành video để minh họa: WebTXA.

______________________XEM: TÁC GIẢ TỰ ĐỌC THƠ: VIẾT KHI TỔ QUỐC BỊ XÚC PHẠM VÀ VỊ XÂM LƯỢC (phần đầu)

XEM: TÁC GIẢ TỰ ĐỌC THƠ: VIẾT KHI TỔ QUỐC BỊ XÚC PHẠM VÀ VỊ XÂM LƯỢC (phần tiếp theo)

XEM: TÁC GIẢ TỰ ĐỌC THƠ: THƠ BẠT VỀ CHÙM THƠ PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC - Mới nhất!    

Sau hai bài thơ bạt về loạt thơ này, tác giả vẫn không thể không viết, đọc hai bài thơ khác và đọc lại một bài thơ được viết từ 1994. Trân trọng mời xem thêm:

Mời đọc văn bản hai bài thơ về HAI GỌNG KÌM LỊCH SỬ (thơ, 1994 & 21-9 HB11) - Mới nhất!    

Mời đọc văn bản bài thơ "BIỂN ĐẢO CÔNG LÍ" - (06-10 HB11) -- Mới nhất!    

Tác giả tự đọc thơ: BIỂN ĐẢO CÔNG LÍ - (06-10 HB11) -- Mới nhất!    


*

Tác giả tự đọc thơ: "LẠI NIỀM SỬ VỀ BIỂN ĐẢO" - (14-10 HB11) -- Mới nhất!    


Tác giả tự đọc thơ: "ĐỊA CHÍ VÀ LÒNG TA NHẤT THỐNG" - (19-10 HB11) -- Mới nhất!