Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

CÁC VIDEO THÁNG 7 & THÁNG 8 HB15 TRÊN YOUTUBE


CÁC VIDEO THÁNG 7 & THÁNG 8 HB15 TRÊN YOUTUBE

Xuất bản 02-08-2015...
.
.

.


.
.

.


.
.

.


.
.

.


.
.

.


Xuất bản 22-07-2015...

--------------- Đọc bài ý kiến ngắn -------------------------­------

NGUYÊN DO TÂM TRẠNG, TƯ TƯỞNG TÔI CÓ VẺ MÂU THUẪN

Ý kiến ngắn của Trần Xuân An

22-7 HB15 (2015)

https://www.youtube.com/watch?v=LSzD_pUeE0M

--------------- Đọc thơ -------------------------­--------------­-----

Chùm thơ chiêu hồn tháng 7:

NGHE NHƯ THỂ CÓ ĐÀN TẾ CHUNG Ở THÀNH CỔ - THẠCH HÃN (bài 1)

https://www.youtube.com/watch?v=cxcnJRTUdT8

SAO NẶNG HỒN CHUÔNG? (bài 2)

https://www.youtube.com/watch?v=9YsRzCgVmBU

HAI PHÍA RỒI MỘT THƯƠNG YÊU (bài 3)

https://www.youtube.com/watch?v=xr-PCYawG1U

thơ Trần Xuân An

trong tập thơ "Để lòng người thôi trầm uất" (2014-2015) ...
.
.

.


.
.

.


.
.

.


.
.

.


.
.

.
XEM THÊM:
.

.


.
http://www.tranxuanan-writer.net

http://www.txawriter.wordpress.com

http://www.facebook.com/tranxuanan.writer
.