Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

THO BAT VE CHUM THO PHAN DOI TRUNG QUOC

THƠ BẠT VỀ CHÙM THƠ PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC

thơ Trần Xuân An


VĂN BẢN HAI BÀI THƠ
Mong thật tình quốc giao kề biển liền sông

Văn chương thời sự

______________________XEM: TÁC GIẢ TỰ ĐỌC THƠ: VIẾT KHI TỔ QUỐC BỊ XÚC PHẠM VÀ VỊ XÂM LƯỢC (phần đầu)


XEM: TÁC GIẢ TỰ ĐỌC THƠ: VIẾT KHI TỔ QUỐC BỊ XÚC PHẠM VÀ VỊ XÂM LƯỢC (phần tiếp theo)


XEM: TÁC GIẢ TỰ ĐỌC THƠ: THƠ BẠT VỀ CHÙM THƠ PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC - Mới nhất!    


Sau hai bài thơ bạt về loạt thơ này, tác giả vẫn không thể không viết, đọc hai bài thơ khác và đọc lại một bài thơ được viết từ 1994. Trân trọng mời xem thêm:

XEM: TÁC GIẢ TỰ ĐỌC THƠ: Hai bài thơ về HAI GỌNG KÌM LỊCH SỬ (thơ, 1994 & 21-9 HB11) - Mới nhất!    Bài thơ "BIỂN ĐẢO CÔNG LÍ" - (06-10 HB11) -- Mới nhất!