Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2009

Hai bài hát về Nguyễn Văn Tường & về Tôn Thất Thuyết của Ngô Nguyễn Trần - Tâm Thơ

---Tên 2 bài hát:

1. Nguyễn Văn Tường

2. Tôn Thất Thuyết


Tác giả: Ngô Nguyễn Trần & Tâm Thơ -- Ban nhạc: Sức Sống Mới

Tg: NgôNguyễnTrần-Tâm ThơBnhạc:SứcSốngMớihttp://sites.google.com/site/tranxuanannghenhac/home/nhac-le/nguyenvantuong-bnhac-ssm-ngonguyentran-tamtho.mp3?attredirects=0 ---


--- Bấm vào ảnh >>>>>> Ảnh phóng lớn, rõ nét
- - -
Tìm thấy trên mạng vi tính toàn cầu (internet) & được sự cho phép của nhạc sĩ Ngô Nguyễn Trần & nghệ sĩ ca từ Tâm Thơ Nguồn: http : // vietsuca.net ; http : // vietsuca . org
- - -
Video do nhạc sĩ Ngô Nguyễn Trần & nghệ sĩ ca từ Tâm Thơ thực hiện & giữ bản quyền (nguồn truy cập và tải về không giới hạn: vietsuca . org )
- - -

- - -

Có thể đối chiếu sử liệu tại:
hay:

- - -


.


Theo thông tin về sử liệu mới nhất (1996): Đây mới là chân dung đích thực của Đệ nhị PCĐT. Tôn Thất Thuyết

Tg: NgôNguyễnTrần-Tâm ThơBnhạc:SứcSốngMới- - -- - -- - -


http://sites.google.com/site/tranxuananpoet/bang-phu-lieu/tonthatthuyet-ngngtran-ttho-ssmoi.mp3?attredirects=0


- - -