Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Phim ve Trai Sang tac HNV. Tp.HCM. tai Gia Lai -- 4-2012

PHIM VỀ TRẠI SÁNG TÁC HỘI NHÀ VĂN TP.HCM. TẠI GIA LAI, THÁNG 4-2012

do CHU QUANG MẠNH THẮNG quay phim, nhiếp ảnh và thực hiện công đoạn hậu kì

Phần 1:

Phần 2:

Phần 3:

Phần 4:

Phần 5:

Trại sáng tác do Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức tại Gia Lai, từ ngày 19 đến ngày 27 tháng 4 HB12 (2012), với sự trợ giúp về cơ sở vật chất của Công ti cổ phần Văn hóa - Du lịch tỉnh Gia Lai.

Các thành viên của đoàn: Phạm Sỹ Sáu, Đặng Nguyệt Anh, Nguyễn Ngọc Khương, Thanh Yến, Hoàng Bá Tòng (cán bộ VP. Hội), Chu Quang Mạnh Thắng, Nguyễn Xuân Châu, Nguyễn Vũ Tiềm, Trần Xuân An, Xuân Trường (và vợ hiền), Trúc Phương (Nguyễn Minh Nghiệp)...

Ngày công bố bộ phim này (với sự đồng ý của nhà văn Chu Quang Mạnh Thắng) trên Youtube: 05-9 HB12 (2012):

http://youtube.com/user/AnTranXuan

_____________________

http://www.tranxuanan-writer.net

http://www.tranxuanan-poet.net

Trần Xuân An - Chùm thơ viết trong đợt đi thực tế - sáng tác tại Gia Lai:

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/bai-moi-viet-3