Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

"ÔI TỔ QUỐC CON ĐÃ NGHE" -- NHẠC: LA HỮU VANG


- - -

BẢN NHẠC "ÔI TỔ QUỐC CON ĐÃ NGHE" -- NHẠC SĨ: LA HỮU VANG

sáng tác trong phong trào đô thị Miền Nam Việt Nam, trước 1975

WebTXA. mạn phép đưa lên đây để tặng các bạn trong nhóm "Đất vàng", Tam Kỳ, Quảng Tín (Quảng Nam), 1971-1972... như một kỉ niệmTác giả: La Hữu Vang-"Ôi Tổ quốc con đã nghe!"(phong trào "Hát cho dân tôi nghe", trước 1975)


https://sites.google.com/site/tranxuananwriter3/Toquocoitadanghe-LaHuuVang-Top_cx8f.mp3?attredirects=0&d=1

- - -

- - -
Hình ảnh về Trần Xuân An & những người quen biết... -- Video có sử dụng nhạc nền: Schumann viết cho clarinet & piano -- Cổ điển -- 12'56'', với sự hỗ trợ về âm thanh của YouTube. 07 tháng 03 HB14 (2014).
- - -

- - -

- - -

- - -
CŨNG CÓ THỂ XEM TẠI MỘT TRANG FACEBOOK (nhạc nền: Hạ trắng - Trịnh Công Sơn & saxo: Trần Mạnh Tuấn)
- - -