Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2009

Nghe nhạc: Hòa tấu về Bác Hồ & một ít bài hát khác

Lưu trữ một ít tệp (file) nhạc tại cơ sở lưu - phát (host) mới
Hồ Chí Minh, đẹp nhất tên người - Trần Kiết Tường - (không thấy đề tên nghệ sĩ hòa tấu) Viếng Lăng Bác - Thơ: Viễn Phương; nhạc: Hoàng Hiệp - (không thấy đề tên nghệ sĩ hòa tấu)

___________________Hòa tấu "Hồ Chí Minh, đẹp nhất tên Người"


Nhạc sĩ: Trần Kiết Tường


http : // media. tuoitre. com. vn /Album.aspx?AlbumID=280#Song,2790


Bác Hồ (Ho Chi Minh) trên bìa tạp chí TIME & Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Pháp (nguồn ảnh: VietNamNet)


Tác giả: Trần Kiết TườngCa sỹ: Hòa tấu


"Viếng Lăng Bác"


Thơ: Viễn Phương


Nhạc: Hoàng Hiệp

Tác giả: Nhạc: Hoàng Hiệp - Thơ: Viễn PhươngCa sỹ: Hòa tấu


ĐỒNG THỜI ĐỂ TƯỞNG NHỚ NHÀ THƠ VIỄN PHƯƠNG


----------------------------------

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Tình ca - Phạm Duy - Thái Thanh hát Ánh đèn màu - Charles Chaplin - Violon: Nguyễn Tạ Thiện Tình nghệ sĩ - Đoàn Chuẩn & Từ Linh - Saxophone: Trần Mạnh Tuấn Một thời cho chúng ta (A time for us) - Tchaikovsky - Violon: André Drieu Bà mẹ Gio Linh - Phạm Duy - Duy Khánh hátTình caTác giả: Nhạc: Ca sỹ:
Tình nghệ sĩ

Tác giả: ĐoànChuẩn-TừLinhNghệ sỹ:

Ánh đèn màu


Tác giả: Nhạc: Charles ChaplinNghệ sỹ:


- - -
Một thời cho chúng taTác giả: Nhạc: Tchaikovsky Nghệ sỹ:
Bà mẹ Gio Linh (Duy Khánh hát)


Tác giả: Phạm DuyCa sỹ: Duy Khánh---