Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

KÊNH RIÊNG CỦA NHẠC SĨ NGUYỄN PHÚ YÊN TRÊN YOUTUBE

HOÀNG SA! TRƯỜNG SA! VIỆT NAM!
Nhạc và lời Nguyễn Phú Yên (Nguyễn Việt)
Ca sĩ:
( http://www.youtube.com/user/nguyenphuyen#p/a/u/1/eW_Gn6Mytbc )


THUYỀN EM ĐI TRONG ĐÊM
Nhạc và lời: Nguyễn Phú Yên
Ca sĩ: Duy Khánh
( http://www.youtube.com/user/nguyenphuyen#p/a/u/0/w-1LyCKn8F0 )


Trân trọng giới thiệu
KÊNH RIÊNG CỦA NHẠC SĨ NGUYỄN PHÚ YÊN TRÊN YOUTUBE:

http://www.youtube.com/user/nguyenphuyen

& TRÊN ART2ALL. NET (gồm cả thơ, văn):

http://www.art2all.net/nhac/nguyenphuyen