Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

VIET KHI TO QUOC BI XUC PHAM VA BI XAM LUOC (phan tiep theo)

VIẾT KHI TỔ QUỐC BỊ XÚC PHẠM VÀ BỊ XÂM LƯỢC
(phần tiếp theo)
Trần Xuân Anvideo


Cùng ta, có láng giềng Đông Nam Á và cả loài ngườivideo


Biển đảo và sửvideo


Những cuộc biểu tình yêu nướcvideo


Những bi kí Tự Đức hiện nay
Xem phần đầu: Tác giả tự đọc thơ: VIẾT KHI TỔ QUỐC BỊ XÚC PHẠM VÀ BỊ XÂM LƯỢC


Xem phần 2: Tác giả tự đọc thơ: HÁT MỘC VỀ LÔ-GIC LỊCH SỬ


Xem phần 1: HÌNH ẢNH MINH HỌA: HÁT MỘC VỀ LÔ-GIC LỊCH SỬ


VIET KHI TO QUOC BI XUC PHAM VA BI XAM LUOC (phan dau)

VIẾT KHI TỔ QUỐC BỊ XÚC PHẠM VÀ BỊ XÂM LƯỢC
(phần đầu)
Trần Xuân An


video

Hai bài thơ ngắn về Hoàng Sa, Trường Sa (1995)
video

Toàn vẹn Đất và Nước (20-6-2011)
video

Những biển tôi qua (14-7-2011)
video


Từ một ngã tư không biển cấmXEM PHẦN 1: HÌNH ẢNH MINH HỌA


XEM PHẦN 2: TÁC GIẢ TỰ ĐỌC THƠ: HÁT MỘC VỀ LÔ-GIC LỊCH SỬ


XEM: TÁC GIẢ TỰ ĐỌC THƠ: VIẾT KHI TỔ QUỐC BỊ XÚC PHẠM VÀ VỊ XÂM LƯỢC (phần tiếp theo)*

Tác giả tự đọc thơ: "LẠI NIỀM SỬ VỀ BIỂN ĐẢO" - (14-10 HB11) -- Mới nhất!    


Tác giả tự đọc thơ: "ĐỊA CHÍ VÀ LÒNG TA NHẤT THỐNG" - (19-10 HB11) -- Mới nhất!